Wie is Guido Legrand?

Geboren op 22 februari 1938 te Geluwe. Overleden 12 november 2019 te Gent.

  • Leerling Famous Artist School
  • Studie: Cours du Bauhaus, Point Ligne Plan, Du spirituel dans l’art, Wassily Kandinsky.
  • Studie « Les écrits sur l’art » van Paul Klee.

Als kunstenaar richt ik me op een maatschappelijk constructief doel en wil me niet onledig houden met het schilderen van louter esthetische kunstwerken.

Ik betracht een plastische vertaling van een ideeëngoed, een pelgrimstocht binnen de eigen eenzaamheid. Mijn doeken zijn de bedachtzame vertaling van gevoelens en gedachten. Ik probeer een universele visie te creëren waarin je een facet van jezelf herkent.

Na denken over mijn kunst…

Mijn kunst is zichtbaar gemaakte mystiek. Ze is evenals het leven, beweeglijk, vloeiend, een weerklank, geen statische volmaaktheid. (taöistische kunst). Door suggestie betrek ik de toeschouwer in de wereld van het innerlijk leven.

Een innerlijke ervaring voorstellen vraagt ook gedachtewerk, hierdoor vormt meditatie een essentieel onderdeel van mijn kunst. Het woord “vol-ledigheid” is essentieel want het is ruimdenkend en onbevooroordeeld.

  • Leegheid is een allereerste vereiste voor ontvankelijkheid, maar is niet nihilistisch.
  • De leegte waaruit alles voortkomt en waarnaar alles terugkeert.
  • Vereenzelvig je met de oneindigheid.

Ik probeer de uiterlijke verschijningsvormen voorbij te gaan en mijn geest te bevrijden van de beperkingen van de zintuigen. Mijn kunst is metafysisch in die zin dat ze een spiegel van de ziel is. Ik ben het geheim van mijn kunst. Ik beeld nooit louter lichamelijke krachtpatserijen of uiterst emotionele zaken af.

Ik beoefen aangeboren raffinement en een beheersing van emoties, geen hartstochten dus. Momenteel ben ik waarschijnlijk alleen toegankelijk voor een klein publiek. Ik wil de wereld niet imponeren door mijn persoonlijkheid. Ik streef ernaar mijn kunst zo menselijk en visionair te maken, een mengsel van spiritualiteit en naïeve vreugde, met een gevoel van geheimzinnigheid.

Schilderen is voor mij dikwijls een uiting van het onuitsprekelijke, het vinden van mijn ware aard.

Tentoonstellingen

Binnenland: Brussel, Brugge, Kortrijk, Damme, Beveren, Gent, Antwerpen e.a

Buitenland: Frankrijk, Nederland, Verenigde Arabische Emiraten 

Internationale wedstrijd: Parijs-New York 1984 – Bronzen Medaille

Inspiratiebronnen:

  • Cours du Bauhaus
  • Point Ligne Plan
  • Du spirituel dans l’art » Wassily Kandinsky
  • Les écrits sur l’art » van Paul Klee